Zásady ochrany osobních údajů

Toto je prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti VONROC B.V. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou pod číslem 71933107, týkající se webových stránek společnosti VONROC. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká zpracování údajů společnosti VONROC B.V. prostřednictvím zákaznického systému společnosti VONROC B.V. a zpracování prostřednictvím našich webových stránek s ohledem na používání souborů cookies.

Společnost VONROC B.V. respektuje soukromí všech zákazníků a uživatelů našich webových stránek. Zajišťujeme, aby s poskytnutými osobními údaji bylo zacházeno důvěrně. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje výhradně na služby společnosti VONROC B.V. Měli byste si uvědomit, že společnost VONROC B.V. neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů jiných stránek, na které se lze dostat prostřednictvím odkazu na našich webových stránkách. Doporučujeme Vám, abyste si při přístupu na webové stránky třetích stran prostřednictvím našich webových stránek prostudovali prohlášení o ochraně osobních údajů a prohlášení o vyloučení odpovědnosti těchto jiných webových stránek. Pokud se adresa URL změnila, můžete zjistit, že se již nenacházíte na našich webových stránkách.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů VONROC

Prostřednictvím našeho internetového obchodu jsou zpracovávány údaje citlivé na ochranu osobních údajů neboli osobní údaje. Společnost VONROC považuje pečlivé zacházení s osobními údaji za velmi důležité. Osobní údaje proto pečlivě zpracováváme a zabezpečujeme.

Při zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů. To mimo jiné znamená, že:
- jasně uvádíme účely, pro které osobní údaje zpracováváme. Činíme tak prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
- omezujeme shromažďování osobních údajů pouze na ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro legitimní účely;
- Vás nejprve požádáme o výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy je Váš souhlas vyžadován;
- přijímáme vhodná bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů a také požadavků stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
- respektujeme Vaše právo na poskytnutí, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů na Vaši žádost.

Za zpracování údajů odpovídá společnost VONROC. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, jaké osobní údaje shromažďujeme a používáme a za jakým účelem. Doporučujeme vám, abyste si jej pečlivě přečetli.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy upraveno 08-02-2022. 

 

Použití osobních údajů

Při používání našeho internetového obchodu od vás získáváme určité informace. Může se jednat o osobní údaje. Ukládáme a používáme pouze ty osobní údaje, které nám poskytnete přímo, v souvislosti se službou, kterou jste si vyžádali, nebo z nichž je zřejmé, že nám byly poskytnuty ke zpracování.

Následující údaje používáme pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů:

- Jméno a adresní údaje
- Telefonní číslo
- Fakturační adresa
- E-mailová adresa
- Platební údaje
- Pohlaví
- Datum narození
- IP adresa

 

Registrace

Pro určité sekce našeho internetového obchodu musíte být zaregistrováni. Po registraci uložíme Vaše uživatelské jméno a osobní údaje. Tyto údaje uchováváme, abyste je nemuseli pokaždé zadávat a abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s plněním smlouvy. Údaje spojené s Vaším uživatelským jménem neposkytujeme třetím stranám, pokud to není nutné v souvislosti s plněním smlouvy, kterou s námi uzavíráte, nebo pokud to nevyžaduje zákon. V případě podezření na podvod nebo zneužití našeho internetového obchodu můžeme osobní údaje předat oprávněným orgánům.

 

Přístupový portál

Prostřednictvím našeho portálu získáte přístup do prostředí pro správu, kde můžete sami nastavovat, zadávat a měnit informace.

 

Zpracování objednávek

Když u nás zadáte objednávku, využíváme Vaše osobní údaje ke zpracování vaší objednávky. Pokud je to nutné pro řádné vyřízení, můžeme Vaše osobní údaje poskytnout také třetím stranám. Více se o tom dočtete dále v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 Reklama

Kromě informací na našich webových stránkách Vás můžeme informovat také o našich nových produktech a službách:

- e-mailem

- prostřednictvím sociálních médií

 

Sdělení a newsletter

Prostřednictvím našeho internetového obchodu nabízíme možnost položit dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, kde Vás prosíme o poskytnutí informací, které zajistí správné vyřízení Vašeho dotazu. Sami si zvolíte, které informace poskytnete. Údaje, které nám zašlete, budou uchovávány po dobu, po kterou je povaha formuláře nebo obsah Vašeho e-mailu nezbytný pro jeho úplné zodpovězení a zpracování. Nabízíme newsletter, kterým chceme informovat zájemce o našich produktech a/nebo službách. Každý newsletter obsahuje odkaz pro odhlášení z odběru. Vaše e-mailová adresa je automaticky přidána do seznamu odběratelů.

 

Údaje o poloze

Pokud je to pro službu nezbytné, můžeme od vás shromažďovat údaje o poloze (GPS). K tomu si vyžádáme Váš souhlas při samotném zpracování. Tyto údaje (o poloze) může ukládat a zpracovávat také například poskytovatel navigačního/mapového softwaru, jako jsou Mapy Google, ale údaje může využívat také například společnost Google nebo Apple. Na to nemáme žádný vliv. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli příslušná prohlášení o ochraně osobních údajů příslušného poskytovatele.

 

Publikace

Při používání našeho internetového obchodu jsou následující informace zveřejněny tak, aby byly viditelné všem na internetu:

- Vaše jméno a adresa

Zveřejněné informace jsou anonymní: v podstatě Vás nelze vystopovat.

 

Inzeráty

V našem internetovém obchodě se zobrazují reklamy.

 

Poskytování třetím stranám

Vaše údaje můžeme předat našim partnerům. Tito partneři se podílejí na plnění smlouvy. Tito partneři se (částečně) nacházejí mimo EU. Máme s nimi uzavřeny přísné dohody o dodržování evropských pravidel ochrany osobních údajů.

 

Soubory cookies

Náš internetový obchod používá soubory cookies Soubory cookies jsou umisťovány také prostřednictvím třetích stran, které jsme umožnili.

Při první návštěvě našeho internetového obchodu se zobrazí oznámení, ve kterém vysvětlujeme, proč soubory cookies používáme. Vaše další používání našeho internetového obchodu považujeme za souhlas s tímto používáním souborů cookies. Soubory cookies můžete prostřednictvím svého prohlížeče libovolně zakázat. Mějte na paměti, že je možné, že naše webové stránky již nebudou fungovat optimálně. S třetími stranami, které soubory cookies umisťují, jsme uzavřeli dohody o používání souborů cookies a aplikací. Nemáme však plnou kontrolu nad tím, co poskytovatelé těchto aplikací se soubory cookies při jejich čtení dělají. Pro více informací o těchto aplikacích a o tom, jak nakládají se soubory cookies, bychom Vás museli odkázat na prohlášení o ochraně osobních údajů těchto stran (pozor: ta se mohou pravidelně měnit).

 

Google Analytics

Ke sledování toho, jak návštěvníci používají náš internetový obchod, používáme službu Google Analytics. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu se zpracovatelem, na jejímž základě uzavíráme dohody o nakládání s našimi údaji.

Dále jsme společnosti Google nepovolili používat získané informace z Analytics pro jiné služby Google. Nakonec jsme nechali anonymizovat IP adresy.

 

Zabezpečení

Přijímáme bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití osobních údajů a neoprávněný přístup k nim.

 

Doba uchovávání

Výše popsané osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k vyřízení Vašich objednávek, včetně záruky. Poté údaje uchováváme maximálně po dobu jednoho roku pro popsané statistické účely. Poté budou údaje vymazány, pokud neexistuje zákonná povinnost, která vyžaduje delší uchovávání (např. sedmiletá daňová povinnost uchovávání platebních údajů).

 

Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran, které jsou s naším internetovým obchodem propojeny prostřednictvím adres URL. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s Vašimi osobními údaji nakládat spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme Vám, abyste si před použitím těchto webových stránek přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo provádět změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme, abyste toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali, abyste se s těmito změnami seznámili.

 

Zobrazení a změna vašich údajů

V případě dotazů týkajících se našich zásad ochrany osobních údajů nebo otázek ohledně přístupu k vašim osobním údajům a jejich změn (nebo vymazání) nás můžete kdykoli kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Můžete nám také zaslat žádost o zobrazení, změnu nebo vymazání těchto údajů. Můžete také podat žádost o export údajů, které používáme s vaším souhlasem, nebo uvést důvody, proč chcete, abychom omezili zpracování osobních údajů. Abychom zabránili zneužití, můžeme Vás požádat o adekvátní identifikaci. Pokud jde o přístup k osobním údajům spojeným se souborem cookies, musíte zaslat kopii daného souboru cookies. Tuto informaci naleznete v nastavení svého prohlížeče. Pokud jsou údaje nesprávné, můžete nás požádat o jejich změnu nebo odstranění.

 

08-02-2022.

© VONROC 2023