Momentové klíče

Přesnost na dlani! Momentový klíč slouží k utahování šroubů, matic a vrutů určitým krouticím momentem a umožňuje vám bezpečnou a přesnou práci na automobilech, kolech, hydraulických nebo elektrických systémech – a na čemkoli jiném, co vyžaduje přesnost.
Nikdy příliš utažený, nikdy příliš povolený, nikdy nepoškodí vaše cenné věci. Stačí nastavit požadovaný utahovací moment, otáčet, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, a víte, že je to správně hotovo!

© VONROC 2023